Satış Sanatı

Pozitif Düşünmek, bilgi sahibi olmak,  inanmak ve gülümsemek…

Satış becerisi bu dört temel ayağın üzerine ancak inşa edilebilir. İşi satış olan insanlar,  bilirler ki; işleri hayatlarının ortasındadır. Ayrım kalkmıştır, zevktir, sevmektir.

Satışta başarılı olmak; iletişim ve empati yeteneğini geliştirmek kadar doğru algılama, düşünme ve cevap verme şeklini de kapsar. Bir yanımız devamlı veri toplayan, kendinin ve çevrenin farkında olan, durum-şart ve zamana göre objektif olarak ve verilere dayanarak karar veren, yapıcı, yaratıcı, çözüm üreten olmalıdır. Diğer yanımız ise öğrenen ve öğrendiklerini uygulayan kişiliğimizdir. Bu yönlerimizi geliştirdikçe profesyonel başarı kaçınılmaz olacaktır.

Satış Stratejilerine baktığımızda :

-Motivasyon, ilgi ve istek durumu

-Mutlu, bahane aramayan, çözüm odaklı, etkilenmeden etkilemeyi becerebilen, dengeli  olabilmektir.

-Bilgili olma durumu;

Bir konuyu doğru aktarabilmek,  tamamen konuya hakim olmakla alakalıdır.

-Değişime uymak ve kendini geliştirme durumu;

Becerimize eklediğimiz her bilgiyle gelişiriz, değişimi kabul etmek,  uygulamaya dökmek gereklidir.

-İyi bir dinleyici olmak, faydayı vurgulamak ve empati durumu;

Göz teması, vücut dili, seste tonlama, not alma, soru sorma, empati yaparak  talebi doğru anlama – faydayı anlatma doğru satış demektir.

-Müşteri hakkında bilgi sahibi olma durumu;

Müşterimizi ne kadar iyi tanırsak ortak amaçlara ulaşma konusunda o kadar hızlı yol alırız.

İşin özü : “ Bana yapmamı istediklerini anlat.”

“ Bana kazanacaklarımı anlat.”  Ana fikrinden geçer.

İkna ve daha az çatışma sonuca ulaşmak demektir.

-İtirazları karşılama durumu;

Yukarıdaki bilgi birikimini kullanarak, sakin ve faydayı gösterici şekilde çözümleme yapılabilmelidir.

-Müşterinin seçim yapmasını sağlama durumu;

Alternatifleri talebe uygun olarak elemek  ve seçim şansı sağlamak satışı kapatma yolunu açacaktır.

Sonuç olarak; tüm verileri harman yaparak sunmayı becerebilen insan için satış zevktir, yaşam biçimidir, kısaca  “Satış Hayattır.”