Logo, kimliğiniz olmadığı gibi markanız da değildir. Logo tasarımı, kimlik ve markanın hep birlikte bir iş veya ürünün algılanan görüntüsünü oluşturmak üzere farklı rolleri vardır. Marka, bir bütün olarak duygusal açıdan algılanan kurumsal imajdır. Kimlik, markanın görsel olarak genel tanımıdır, logo ise basit bir şekilde markanın kimliğini özetleyen bir simge veya işarettir.

Marka konumlandırması açısından kurumsal kimlik tasarımı ve logo oldukça önemlidir. Marka, kimlik ve logo, firmanızın hedef kitle tarafından tanınabilirliğini sağlayan ögelerdir. Bu ögeler bir arada, doğru tasarım ve stratejilerle, birbirine senkronize şekilde kullanıldıklarında amaçlarına ulaşırlar.

-Markalaşma Nedir?

Markalaşma konusunda birçok yayın yapılmış ve yüzlerce kitap yazılmıştır. Özetle ifade etmek gerekirse marka; bir organizasyon, hizmet veya ürünün müşteri kitlelerinin algıları ile şekillenen kişiliğidir. Dolayısıyla bir tasarımcı tek başına “marka” oluşturamaz. Marka, profesyonel bir ekip tarafından, potansiyel müşterilerin tanım ve isteklerini göz önüne alarak,stratejik planlama ve marka kimliği geliştirme süreçleri kapsamında oluşturulmalıdır.

Birçok kişi markanın renkler, bazı yazı tipleri, logo, slogan ve belki de bazı reklam ve müzikler gibi unsurlardan oluştuğuna inanır. Aslında konu daha karmaşıktır. Markanın bir kurumsal imaj olduğunu söyleyebiliriz.

Kurumsal imaj konusunda esas düşünce ve temel konsept; firmanın yaptığı, sahip olduğu ve ürettiği her şeyi içermesi; bir bütün olarak iş değerleri ve amaçlarının yansıması olmalıdır. Bu konsept kapsamında firmanın sürdürülebilirliği, niteliği, var olma nedeni, vizyonu tutarlı olmalıdır.

Örneğin dünyadan en iyi bilinen bilişim firmalarından biri Apple’dır. Bir firma olarak Apple; insancıl bir kurum kültürüne ve güçlü bir kurumsal etiğe sahiptir,  desteklenen toplumsal projeler ve gönüllülük ile karakterize edilir. Firmanın bu değerleri müşteri hizmetlerinden yenilikçi ürünlerine ve reklamlarına kadar belirgindir. Apple, insanlarla ürünleri ve logosuyla birlikte duygusal hümanist bir bağ kurmaktadır. İnsanlar Apple’ın ürün ve hizmetlerini satın aldıklarında kendilerini markanın bir parçası gibi hisseder. Markayı yaratan, müşteri kitlesiyle kurduğu duygusal bağdır.

-Kimlik Tasarımı Nedir?

Markanın ya da kurumsal imajın en önemli rolü kimliktir. Çoğu durumda kimlik tasarımı, görsel donanımlar olarak bir kurallar çerçevesinde kaydedilir. Kimliği oluşturan bu kurallar genellikle renk paletleri, yazı tipleri ve düzenleri, ölçüler gibi bilgileri içerir. Kuralların tanınabilir olması ve bir bütün olarak markayı oluşturması şirketin kimliğinin tutarlı olmasını sağlar.