Lider Kimdir? Evet evet o benim diyenleri duyar gibiyim, smile ifade simgesi
Evet doğru o sizsiniz , her bir birey bireysel olarak kendi hayatının ‘’Lideridir.”
Peki bir ekibe , topluluğa Lider olmak ?
Malesef bu lider olmayı istekmekle olmayan bir unsur.
Lideri Lider yapan topluluklardır.
Çok sevdiğim bir arkadaşım güzel bir yazı paylaştı benimle.
Liderlik ile ilgili yazımda onun sözlerine yer vermek istiyorum.
Bir sonraki yazımda görüşmek üzere…smile ifade simgesi

Günümüz toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda sürekli değişim içindedir. Farklı kültürlere sahip bir grup insanın iş bölümü içinde otorite sosyal sorumluluk hiyerarşisi altında istenen hedefe ulaşmak için; akılcı, planlı ve eşgüdümlü yapılanmaları gerekir. Toplumda, öğrenim düzeyinin artmasına paralel otokratik? eğitim yerine demokratik eğitim daha fazla benimsenmektedir. Bireyler; bilgisine ve değerlerine dayanarak verdiği kararları uygulayarak sonuca kendisi katlanır.

Fakat kurumsal yapı içerisinde ona toplumsal sistemin bir parçası olduğunu hissettirecek, fiziki çevre koşullarında yapıya uygun, otorite ilişkileri, iş bölümü ve çevreyle ilişki içerisinde hareket etmesini sağlayacak bir lidere ihtiyacı vardır.

Bir liderde olması gereken en önemli özellik ise etkileme, ikna ve iletişimdir.

Özel yaşamın ve kurumsal yapının daha sağlam temellere dayanması için iletişim becerilerinin geliştirilmesi gerekir. İletişim sadece konuşmak değildir. İnsan bazen susarak, gülerek, gözlemleyerek, mesafe ekleyerek, bazen yazı dilinde bile bu iletişimi sağlar.

İnsanoğlu; düşünme, hissetme, konuşma bakış açısı gibi doğuştan ve farklı eğitimlerle onu diğer insanlardan ayıran özelliklere sahiptir. Bu insanın kişiliği olarak karşımıza çıkar. Toplumun kültürel yapısından da büyük pay alır.

Kişilik kavramına değinmemin nedeni; güvenilir bir kişiliğe sahip insanın ikna başarısı her zaman daha fazladır. İnsanda ego ne kadar yüksekse nirengi noktasına bağlı kalarak ikna sürecine güçlü direnir.

Ayrıca zeka ile ikna arasında pozitif korelasyon vardır. İyi bir yönetici iyi bir lider olmayabilir. Nedeni; Lider tüm ekibe hitap ederken, Yönetici daha üst kademelerle ilgilenir. Statü / Toplumsal Saygınlık / mevki yükseldikçe ikna zorlaşır.

Sevgiler,
Emin Aydan