Reklamlarınızın aldığı tıklamaların, satış veya olası satış gibi anlamlı işlemlere nasıl yol açtığını ölçmeye yardımcı olabilecek, hesabınızda sunulan ücretsiz bir araçtır.

Dönüşüm izleme, bir müşteri reklamınızla etkileşim kurduktan sonra neler olduğunu gösteren ücretsiz bir araçtır. Bu araç sayesinde, müşterinin ürün satın alma, bülteninize kaydolma, işletmenizi telefonla arama veya uygulamanızı indirme işlemlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini görebilirsiniz. Değerli olarak tanımladığınız bir işlemin müşteri tarafından gerçekleştirilmesine dönüşüm adı verilir.