Arama Ağı kampanyaları için negatif anahtar kelimelerde geniş, tam veya sıralı eşleme kullanabilirsiniz. Ancak bu negatif eşleme türleri pozitif eşlemelerden farklı çalışır. Temel fark, hariç tutmak istiyorsanız eş anlamlı kelimeleri, tekil veya çoğul versiyonlarını, yazım hatalarını ve diğer yakın varyasyonları eklemenizin gerekmesidir.

Görüntülü Reklam kampanyaları için, bir negatif anahtar kelime kümesi tam bir konu olarak hariç tutulur. Bir sayfada anahtar kelimeler veya kelime öbeği tam olarak açıkça yer almasa bile, içeriğin konusu hariç tutulan negatif anahtar kelimeler kümesiyle yakından ilgiliyse reklamlar o sayfada gösterilmez.